Fall πŸŒ³πŸ‚πŸπŸƒπŸŒ² (at Cambridge West Apartments)

Fall πŸŒ³πŸ‚πŸπŸƒπŸŒ² (at Cambridge West Apartments)

Waiting for our boys…⌚️ (at Southgate Centre)

Waiting for our boys…⌚️ (at Southgate Centre)

Waiting for Daddy!😊 (at Cambridge West Apartments)

Waiting for Daddy!😊 (at Cambridge West Apartments)

Black Water? Is it healthier?😯

Black Water? Is it healthier?😯

So happy with her kikay dresserπŸ’…πŸ‘‘πŸŽ€πŸ’„. Thank you Tita Mhay and Tita Marivic😊😘 (at Cambridge West Apartments)

So happy with her kikay dresserπŸ’…πŸ‘‘πŸŽ€πŸ’„. Thank you Tita Mhay and Tita Marivic😊😘 (at Cambridge West Apartments)

Sinigang na Ulo Ng Salmon … Thanks to Kuya Nestor…😊

Sinigang na Ulo Ng Salmon … Thanks to Kuya Nestor…😊

Ginataang Alimasag for dinnerπŸ΄πŸ› (at Cambridge West Apartments)

Ginataang Alimasag for dinnerπŸ΄πŸ› (at Cambridge West Apartments)

@katyperry pretty please, grant her wishπŸ˜ŠπŸ‘ (at Cambridge West Apartments)

Cleaning up…πŸ˜„ (at Cambridge West Apartments)

Cleaning up…πŸ˜„ (at Cambridge West Apartments)

And she said, “Here’s how you do it, Mummy! You have to use 2 spoons and a spatula…”☝️ (at Cambridge West Apartments)

And she said, “Here’s how you do it, Mummy! You have to use 2 spoons and a spatula…”☝️ (at Cambridge West Apartments)